La duresa de l’aigua de consum de la ciutat de Figueres.


L'aigua que conté en dissolució quantitats apreciables de compostos de Ca i Mg s'anomena aigua dura (el nom prové de l'acció química d'aquests compostos sobre el
sabó, ja que originen una substància insoluble).
L'estudi de la duresa de l'aigua i la manera d'eliminar-la és molt important perquè les aigües dures malmeten els aparells domèstics i industrials com ara rentadores,
cafeteres, etc...
La duresa de l'aigua és un paràmetre molt important en molts processos en què intervé l'aigua. Una aigua dura impedeix la formació de bromera, cosa que dificulta el 
rentatge. El CO2, en contacte amb l'aigua (tots expulsem CO2 en respirar), pot produir que els bicarbonats es converteixen parcialment en carbonats, produint el que es
coneix per calç, la qual ocasiona incrustacions en les canonades.
En calderes, la presència d'incrustacions de calç pot arribar fins i tot a produir explosions. L'augment de la temperatura també afavoreix la formació de carbonats,
malmetent les resistències de rentadores, rentaplats, etc.
La duresa total de l’aigua de consum de Figueres és de 19,9 ºF
Aquest valor correspon a una aigua d'una duresa MITJANA, es comprova periòdicament, i no sol variar al cap de l’any.

 

Graus
alemanys 

(dGH o DH)

Graus
francesos
(TH o °f)

Graus
anglesos
(°e)

Graus
americans

ppm

carbonats

Molt tova 0 a 5 0 a 9 0 a 6 0 a 5 0 a 89
Tova 5 a 10 9 a 18 6 a 12.5  5 a 10.4 89 a 178
Semidura 10 a 20 18 a 36 12.5 a 25 10.4 a 21 178 a 356
Dura 20 a 30 36 a 54 25 a 37.5 21 a 31 356 a 534
Molt dura més de 30 més de 54 més de 37.5 més de 31 més de 534


Com que les consultes es fan normalment per a ajustar la posició de rentadores i rentavaixelles, el selector de duresa s’hauria de posar al mig.
Pel que fa a la seva potabilitat, es considera que no hi ha problemes fins a 50 ºF.

Top