QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ:

El control i la garantia de la qualitat de l'aigua de consum humà que és subministrada a la ciutat de Figueres i rodalia, està basat en els següents criteris:

  • Els establerts per la legislació vigent, pel qual s'estableixen, entre d'altres, els paràmetres que s'han d'analitzar i la seva freqüència, així com els valors màxims permesos, anomenats "valors Paramètrics".
  • Els establerts pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el document disponible a la seva web anomenat Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.
  • Els establerts en els Protocols Interns de FISERSA. ​

                  - Protocol d'Autocontrol del Sistema de Subministrament d'aigua a la ciutat de Figueres.

                  - Determinació i Calendari per a les Anàlisis de Clients Interns.

                  - Presa de Mostres d'Aigües de Consum, xarxa i fonts ornamentals.

  • Els resultats obtinguts de les anàlisis de les nostres preses s'introdueixen periòdicament a la pàgina web del SINAC, on tots els ciutadans els poden consultar la classificació de l'aigua de consum de Figueres segons el Departament de Sanitat.

 

Top