Vilafant, en escenari d'alerta hidrològica

Des del 26 d'agost el terme de Vilafant és en escenari d'alerta hidrològica per la situació de la unitat d'explotació 14 Empordà. És a dir, l'àrea a la qual pertany el municipi.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8739/1924677.pdf

 

 

 

El pla d'alerta per sequera suposa les següents restriccions:

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 25% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

  • Reducció dels consums d’aigua dels usuaris industrials no lligats al procés productiu.

  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg).

  • Reducció de les dotacions per a reg de parcs i jardins; prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, llacs artificials etc. i de manegues d’aigua per neteja de carrers, façanes, vehicles, etc.

  • S’estableixen limitacions a l'ompliment parcial de piscines d’aigua dolça.

  • S'estableix una dotació màxima de 250 litres per habitant i dia.

 

Podeu consultar en temps real el visor de la sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/mapa.html

 

 

 

Top