Què és la Bústia Ètica?

És un canal intern d'informació, integrat sota el Sistema Intern d'Informació de Figueres de Serveis, SA, com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Per tant, la principal utilitat d'aquest canal és que les persones amb un nexe laboral o de prestació de serveis que siguin coneixedores d'una conducta que pugui ser constitutiva d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, puguin manifestar-ho i, de demostrar-se la veracitat dels fets, rebre una protecció adequada per part de les autoritats corresponents.

https://fisersa.bustiaetica.seu-e.cat/#/

Què no és la Bústia Ètica?

No és un canal de queixes ni de suggeriments. Si el que voleu és enviar una queixa, podeu accedir-hi a través de la pestanya tràmits i gestions.

Top