FISERSA  s’encarrega de la neteja viària a Figueres

Els nous efectius treballen des del gener de l'any 2022

 

Amb l'inici del 2022 FISERSA va començar a prestar el servei de neteja viària a la ciutat de Figueres. El traspàs a FISERSA es va fer realitat el mateix 1 de gener dia en què els nous efectius van començar a treballar fent serveis ordinaris de festiu, però reforçant aquelles àrees de la ciutat amb més necessitat de neteja.

Dilluns 3 de gener va ser el primer dia feiner amb la nova maquinària treballant pels barris. El primer recorregut va ser el polígon industrial i el barri de la Marca de l’Ham, on es va estrenar la nova escombradora. Des d'aleshores i fins a dia d'avui s'han anat incorporant més mitjans tècnics i humans a l'àrea. Pel que fa a aparells, hi ha noves baldejadores; més escombradores; un camió cisterna per reg i baldeig; camions de recollida de voluminosos; equips hidronetejadors i diversos vehicles per al desplaçament dels operaris de neteja.

El nous mitjans tècnics són peces clau del servei que es presta a Figueres.

La neteja viària a Figueres era a mans privades des del 2001 i fins el 31 de desembre del 2021 estava gestionada per l’empresa Ecoserveis. El traspàs va suposar la municipalització del servei i un estalvi per l’Ajuntament de Figueres de més de 170.000 euros anuals. També es va autoritzar una despesa màxima a favor de FISERSA de 14,4 MEUR durant la durada del contracte i a raó de 2,8 MEUR a l’any.

Més informació

Deixalleria Municipal
Deixalleria Municipal
Top