TIPUS DE TARIFES I TARGETES

Bitllet ordinari

Preu: 1,30€/bitllet

Punt de venda: als vehicles del servei

T 10 – Targeta multi viatge ordinària

 

Documentació necessària (clica aquí).

Permet la compra de 10 viatges amb una rebaixa del 38% sobre el bitllet ordinari.

Preu: 8,05€/abonament

Fiança prèvia: 4,15 €

Punt de venda: als vehicles del servei i a les oficines de Fisersa

Punt de recàrrega: establiments adherits al servei

T MENSUAL - Abonament mensual

   

Documentació necessària (clica aquí).

Permet viatjar tantes vegades com es vulgui durant un mes, a comptar des del dia de la seva validació.

Pensada per aquells usuaris que fan més de dos viatges al dia.

Preu: 38,00€/abonament

Fiança prèvia: 4,15 €

Punt de venda: als vehicles del servei i a les oficines de Fisersa

Punt de recàrrega: establiments adherits al servei i a les oficines de Fisersa

T SOCIAL – Targeta multi viatge de tarifa social

  

Documentació necessària (clica aquí).

Permet viatjar tantes vegades com es vulgui durant 1 any. Pels usuaris del servei empadronats a Figueres que siguin majors de 65 anys, pensionistes per jubilació, pensionistes per invalidesa permanent, pensionistes per viduïtat i orfenesa, perceptors d'una pensió no contributiva (PNC), perceptors del subsidi d'atur per a treballadors majors de 52 anys, discapacitats físics o psíquics que superin el 65% de grau de discapacitat i els discapacitats que, no superant aquest barem, tinguin un grau de discapacitat no inferior al 33% i reconeguda la mobilitat reduïda.

Preu: 2,00€/abonament 10 viatges

Fiança prèvia: 4,15 €

Despeses d'emissió i renovació: 16,75 €

Punt de tramitació: a les oficines de Fisersa i a l'OMAC

Punt de recàrrega: establiments adherits al servei i a les oficines de Fisersa

T MENORS – Targeta de menors

  

Documentació necessària (clica aquí).

Permet viatjar tantes vegades com es vulgui durant 1 any. Vàlida pels usuaris del servei fins als 18 anys, empadronats al terme municipal de Figueres. Els menors de 7 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult o d'un menor de més de 12 anys autoritzat pels tutors legals del primer.

Preu: Gratuïta

Fiança prèvia: 4,15 €

Despesa emissió i renovació: 16,75 €

Punt de tramitació: a les oficines de Fisersa

T ACOMPANYANT – Targeta acompanyant 

  

Documentació necessària (clica aquí).

Permet viatjar tantes vegades com es vulgui durant 1 any. Vàlida  per als acompanyants dels menors de 7 anys i dels disminuïts físics o psíquics que superin el 65% de disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, tinguin un grau de disminució no inferior al 33% i reconeguda la mobilitat reduïda.

Preu: Gratuïta

Fiança prèvia: 4,15 €

Despesa emissió i renovació: 16,75 €

Punt de tramitació: a les oficines de Fisersa

T ESTUDIANT – Targeta d'estudiants

  

Documentació necessària (clica aquí).

Per a tot l'alumnat empadronat a Figueres o Vilafant, matriculat en estudis reglats oficials sense límit d'edat

Preu: Gratuïta

Fiança prèvia: 4,15 €

Despesa emissió i renovació: 16,75 €

Punt de tramitació: a les oficines de Fisersa

T TRIMESTRAL 

  

Documentació necessària (clica aquí).

Per a escolars menors de 18 anys amb residència fora del municipi de Figueres i vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant un trimestre escolar.

Preu: 54,35€/abonament 

Fiança prèvia: 4,15 €

Despesa emissió i renovació: 16,75 €

Punt de tramitació: a les oficines de Fisersa

Punt de recàrrega:  a les oficines de Fisersa

Top