QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ:

El control i la garantia de la qualitat de l'aigua de consum humà que és subministrada a la ciutat de Figueres i rodalia, està basat en els següents criteris:

  • Els establerts per la legislació vigent, pel qual s'estableixen, entre d'altres, els paràmetres que s'han d'analitzar i la seva freqüència, així com els valors màxims permesos, anomenats "valors Paramètrics".
  • Els establerts pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el document disponible a la seva web anomenat Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.
  • Els establerts en els Protocols Interns de FISERSA. ​

                  - Protocol d'Autocontrol del Sistema de Subministrament d'aigua a la ciutat de Figueres.

                  - Determinació i Calendari per a les Anàlisis de Clients Interns.

                  - Presa de Mostres d'Aigües de Consum, xarxa i fonts ornamentals.

  • Els resultats obtinguts de les anàlisis de les nostres preses s'introdueixen periòdicament a la pàgina web del SINAC, on tots els ciutadans els poden consultar la classificació de l'aigua de consum de Figueres segons el Departament de Sanitat.

La duresa de l’aigua de consum de l'aigua subministrada.

L'aigua que conté en dissolució quantitats apreciables de compostos de Ca i Mg s'anomena aigua dura (el nom prové de l'acció química d'aquests compostos sobre el sabó, ja que originen una substància insoluble).
L'estudi de la duresa de l'aigua i la manera d'eliminar-la és molt important perquè les aigües dures malmeten els aparells domèstics i industrials com ara rentadores,cafeteres, etc...

La duresa de l'aigua és un paràmetre molt important en molts processos en què intervé l'aigua. Una aigua dura impedeix la formació de bromera, cosa que dificulta el rentatge. El CO2, en contacte amb l'aigua (tots expulsem CO2 en respirar), pot produir que els bicarbonats es converteixen parcialment en carbonats, produint el que es coneix per calç, la qual ocasiona incrustacions en les canonades.

En calderes, la presència d'incrustacions de calç pot arribar fins i tot a produir explosions. L'augment de la temperatura també afavoreix la formació de carbonats, malmetent les resistències de rentadores, rentaplats, etc.
La duresa total de l’aigua de consum de FIGUERES és de 20 °F, de l’aigua subministrada a l’ALBERA de 11°F i de l’aigua subministrada a VILAFANT de 34°F


Aquest valors es comproven periòdicament, i no solen variar al cap de l’any.

 

 

Graus
francesos
(TH o °F)

Graus
alemanys 

(dGH o DH)

Graus
anglesos
(°e)

Graus
americans

ppm

carbonats

Molt tova

 

0 a 9

0 a 5

0 a 6

0 a 5

0 a 89

Tova

 

9 a 18

5 a 10

6 a 12.5

 5 a 10.4

89 a 178

Semidura

 

18 a 36

10 a 20

12.5 a 25

10.4 a 21

178 a 356

Dura

 

36 a 54

20 a 30

25 a 37.5

21 a 31

356 a 534

Molt dura

 

més de 54

més de 30

més de 37.5

més de 31

més de 534

 

 

Aquesta taula es pot fer servir de guia en el cas d’ajustar el selector que solen disposar rentadores de roba i rentavaixelles.


Pel que fa a la seva potabilitat, es considera que no hi ha problemes fins a 50 ºF.

INFORMACIONS RELACIONADES

Programa de vigilància
GENCAT
Control sanitari
Top