FISERSA incorpora l'enllumenat públic, l'any 2021 i la neteja viària, l'any 2022

 

Aquests serveis els gestionava l'empresa mixta FISERSA ECOSERVEIS, SA des de l'any 2001. El traspàs suposa la municipalització d'aquest servei públic de l'Ajuntament de Figueres, que es gestionarà a través de l'empresa plurimunicipal de serveis, Figueres de Serveis, SA (FISERSA)

Top