Fisersa renova els serveis en un tram de la Via Emporitana i l'avinguda Pirineus

 

L’Ajuntament de Figueres, a través de l’empresa plurimunicipal Fisersa, executa el projecte de renovació de serveis en un tram de la Via Emporitana i l’avinguda Pirineus amb una inversió  261.606,57€ + IVA .

Aquest obra consisteix no només en modernitzar la xarxa d’aigua potable i de clavegueram, sinó que també millora l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. 

Posar al dia les instal·lacions de la xarxa d’abastament d’aigua és clau per l’eficiència del servei i amb aquest objectiu s'ha substituït l’antiga canonada de fibrociment per una de polietilè d’alta densitat. Això també ha comportat la renovació de les escomeses d’aigua dels abonats. A més, el projecte inclou la renovació del col·lector unitari de clavegueram i la implantació d’una nova xarxa separativa de pluvials.

Els treballs es van dividir en 4 fases i la previsió era finalitzar cap el 28 de març. Tot i això, s'ha considerat oportú actuar, també, a la cruïlla del carrer Dr. Rovira amb el carrer Balmes, fet que allarga una setmana més les tasques a la via pública i suma una nova fase (veure mapa d'afectació de mobilitat).

 

 

Figueres, 13 de març de 2024

Top