Final d’obra a Via Emporitana, un tram de l’avinguda Pirineus i a dues cruïlles del carrer Balmes

 

Fisersa ha executat la renovació de serveis i també s'ha actuat en la millora de l'accessibilitat

 

 

Les obres de renovació de serveis al carrer Via Emporitana i al seu entorn s’han donat per acabades aquest abril.L’actuació no només ha consistit en modernitzar la xarxa d’aigua i clavegueram sinó que també ha servit per millorar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.
 
Fisersa ha estat l’encarregada d’executar el projecte, que inicialment tenia 4 fases, i que més enllà del 28 març es va allargar amb una cinquena fase per millorar la cruïlla entre els carrers Balmes i Dr. Rovira. S’aprofitava d’aquesta manera l’obra per ampliar la intervenció.
 
Amb els treballs finalitzats, la zona de Via Emporitana ja té al dia la xarxa d’abastament d’aigua, un fet clau per a l’eficiència del servei.  Amb aquest objectiu s'ha substituït l’antiga canonada de fibrociment per una de polietilè d’alta densitat. Això també ha comportat la renovació de les escomeses d’aigua dels abonats. A més, el projecte ha inclòs la renovació del col·lector unitari de clavegueram i la implantació d’una nova xarxa separativa de pluvials.
 
Les obres es van iniciar el 9 de gener i, fins el 28 de març, van obligar a tallar la circulació de la Via Emporitana al trànsit rodat, en el tram des de l’avinguda Salvador Dalí fins a la plaça Sibil·la de Fortià.
 
La inversió ha estat de 261.606, 57 € +IVA
 
Figueres, 17 d’abril de 2024

 

Top