Els nous vehicles per a la neteja viària arriben a la seu de FISERSA

Les novetats són un camió de 15 tones amb caixa oberta; un camió cisterna per a reg i baldeig i la quarta escombradora de gran capacitat

Tots els vehicles de neteja viària utilitzen aigua no potable

 

El passat 24 de maig es van recepcionar a la seu de FISERSA els nous vehicles que s’incorporen a la flota de neteja viària. Han arribat tres novetats de maquinària que són un camió de 15 tones amb caixa oberta; un camió cisterna per a reg i baldeig i una altra escombradora de gran capacitat.

El nou camió de 15 tones, amb caixa oberta i de gran capacitat, ha arribat amb equipament complementari.  Aquest vehicle porta una grua plataforma posterior elevadora i un bolquet, i la seva funció serà la recollida de residus voluminosos i bigbags. Afegir també que la grua disposa de pop.

Pel que fa al camió cisterna, la seva tasca serà la del reg i baldeig de la via pública. La cisterna té una capacitat de 8 metres cúbics i amb l’equipament es pot fer baldeig frontal; usar una pèrtiga per reg i també es pot fer el baldeig manual. Aquest vehicle és idoni, per exemple, per a la neteja de grans superfícies que han acollit grans esdeveniments.

Finalment, també quedava pendent d’arribada -i ara ja es posa en un funcionament- la quarta escombradora de gran capacitat. Té un dipòsit de 5 metres cúbics i tres raspalls d’escombrat amb boca d’aspiració. Les altres tres escombradores de gran capacitat ja treballen des de fa setmanes a la ciutat, juntament amb l'escombradora més petita i dues baldejadores que van arribar fa més d'un any, quan FISERSA va assumir la neteja viària a Figueres.

FISERSA recorda que tots els vehicles de neteja viària utilitzen aigua no potable.

 

Figueres, 30 de maig de 2023

Top