L’eixamplament del rec del Mal Pas evitarà inundacions al polígon industrial de Vilatenim i al barri de la Marca de l’Ham

 

L’actuació ha multiplicat per tres la capacitat de sortida d’aigua i també s’hi han fet treballs de neteja i d’eliminació d’obstacles

 

L’Ajuntament de Figueres, a través de l’empresa municipal de serveis FISERSA, ha dut a terme diferents actuacions aquest any per evitar inundacions a la ciutat. La intervenció més important ha estat l’eixamplament del rec del Mal Pas, entre el polígon industrial de Vilatenim i la Marca de l’Ham. Aquesta via s’ha arribat a ampliar fins a 12 metres. Això vol dir que s’ha multiplicat per tres la capacitat del rec. També s’ha aconseguit guanyar espai sota el pont de l’avinguda Vilallonga, on hi ha la rotonda a tocar del Centre Integrat Ferran Sunyer i Balaguer. Allà s’ha augmentat la capacitat per la sortida d’aigua, malgrat l’arqueta telefònica que hi ha instal·lada. De fet, el trasllat de l’arqueta hauria suposat un cost massa elevat de l’actuació i els treballs executats ja permetran guanyar molt d’espai en el rec, serà pràcticament el doble del que tenia fins ara.

Els tècnics destaquen que l’actuació al rec del Mal Pas «ha estat la de més envergadura aquest any, s’hi ha actuat en amplada, en fondària, en neteja i en eliminació d’obstacles». D’altra banda, s’ha fet manteniment en altres trams que ja s’havien eixamplat anteriorment i que s’ubiquen a l’est, a la banda baixa. Són els recs de Vilatenim, el del rec del cementiri i el rec de les Moragues.

Per als treballs a recs i rieres FISERSA ha fet servir diferents tipus de maquinària pesada. Alguna actuació ha requerit l’ús de vehicles de 25 o 20 tones i en altres s’ha treballat amb maquinària de 8 tones. És el cas de l’actuació més recent, la duta a terme al rec Cecina, que va paral·lel a la Ronda Sud. Allà s’hi ha fet manteniment, aixafant el canyissar existent i convertint-lo en serradures.

El total d’intervencions a recs i rieres ha tingut un pressupost de 30.000 euros

El pla director sobre l’estat dels recs i rieres del terme municipal de Figueres es va aprovar el 2016 i des d’aleshores s’han anat fent les intervencions més prioritàries. Les més recents, executades en aquest mandat, permetran reduir costos de manteniment en un futur.

Top