El carrer Nou renova l’enllumenat mentre s’inicia l’obra de reforma al sector del carrer Pujades

 

 

Fisersa dona per finalitzades les actuacions a l’aparcament del Parc Sol; a l’Olivar Gran i a la zona de Fages de Climent

 

Figueres continua la renovació de l’enllumenat de la ciutat amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions, fer-les més efectives, més sostenibles i més eficients.  A principis de novembre s’han començat a executar els projectes de millora al carrer Nou i al carrer Pujades, a través de l'empresa plurimunicipal Fisersa. 

 

CARRER NOU. El projecte de millora de l’enllumenat públic del Carrer Nou entre la Plaça Ernest Vila i la Plaça Creu de la Mà, permetrà renovar unes instal·lacions que daten de l’any 1991 i que no han tingut cap modificació i ni actualització important.

Se substitueixen un total de 36 lluminàries de tipus vial amb làmpades de vapor de sodi de 250w de potència cadascuna per altres de tecnologia LED, que redueix el consum energètic al voltant del 60% de les actuals, aportant addicionalment una millora de la temperatura de color i el rendiment visual, així com els nivells de protecció a la intempèrie i de seguretat elèctrica.

Totes aquestes noves lluminàries portaran un sistema de regulació de flux telecomandat via powerline, que permetrà un estalvi addicional de consums a les hores que es programi.

 S’aprofitarà per substituir les caixes de derivació, muntants i fusibles individuals, revisar i refer les subjeccions de línies que presentin deficiències, i s’incorporaran connexions a terra, amb la creació de plaques de terra individual, als punts de llum accessibles que no en disposin.

 

La modernització i actualització d’aquest enllumenat suposarà un estalvi anual estimat de 24.290,28 KWH/any. 

Totes les operacions es realitzaran tenint en compte que cada nit ha de quedar en funcionament la totalitat dels punts de llum del carrer.

 El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 4 setmanes i suposen una inversió de 9.584,00€.

 

CARRER PUJADES. El projecte de renovació de l’enllumenat a l’entorn del carrer Pujades, engloba els carrers Oliva, Víctor Català, un tram del carrer Sant Pau, carrer de la Pau, carrer Sant Jordi i el propi carrer Pujades. Els carrers d’aquest sector tenen actualment diferents tipologies d’il·luminació, ja obsoletes, tan pel que fa al disseny com en l’eficiència. Presenten un enllumenat a partir de punts de llum de cassoleta amb làmpades de vapor de sodi amb un braç encastats a les façanes dels edificis i el cablejat d’alimentació d’aquests punts de llum majoritàriament està grapat a les façanes amb creuaments aeris.

Amb els treballs de millora, tots els punts de llum seran substituïts per lluminàries LED i es reduirà la potència instal·lada, fent-la més eficient i sostenible.

 El termini d’execució de les obres és de dos mesos i suposen una inversió de 173.000 euros. 

 

OLIVAR GRAN i CARRER FAGES DE CLIMENT. Al barri de l’Olivar Gran s’ha completat la segona fase de millora de les instal·lacions substituint 68 lluminàries ambientals per altres de tipus funcional, més efectives i menys contaminants. Es deixa enrere la tecnologia obsoleta del vapor de sodi i es passa al Led en totes les unitats, també en aquells projectors que requereixen més potència perquè es troben ubicats en espais verds. En tots els casos hi ha un sistema de reducció de flux i consum que, segons les estimacions, representarà un estalvi energètic de 30.000 kWh/any. Els carrers beneficiats per la reforma són el Carme Monturiol; Víctor Rahola; Antoni Xirau; Joan Salvat; passeig Carme Guasch; carrer J.V. Foix i carrer Joan Maria Guasch.

 

L’altra actuació important s’ha fet en un tram del carrer Fages de Climent, entre l’avinguda M. Àngels Anglada fins al carrer Dama d’Aragó i també en aquests dos vials. La millora ha consistit a canviar les lluminàries viàries amb làmpada de descàrrega per altres de tecnologia led, que no només són més efectives i menys contaminants sinó que també milloren la qualitat cromàtica de la llum. Això facilita la percepció visual a la calçada tant per a la circulació de vehicles com pel pas de vianants.

 

En aquest cas han estat 52 les lluminàries renovades que també s’han dotat del mateix sistema de reducció de flux i consum. Això preveu un estalvi energètic d’uns 19.000 kWh/any.

 

PARC SOL. En aquest barri s’ha eliminat el punt fosc de l’aparcament de terra. La millora s’ha pogut dur a terme amb una primera instal·lació de 5 lluminàries amb alimentació fotovoltaica.

 Els nous elements se situen a l’entrada i a la primera línia d’aparcament i són una bona solució en una àrea que no disposa de subministrament elèctric accessible per fer una instal·lació convencional. Aquests punts de llum autònoms no necessiten alimentació externa, són autosuficients, i disposen de plaques solars i bateries aptes per alimentar un punt de llum de 30 W de tecnologia Led durant tota la nit. L’actuació ha tingut un cost de 15.611 euros.

 

Novembre de 2023

 

 

Top