Fisersa posa a disposició de qualsevol persona o institució les instal·lacions del laboratori per a donar serveis externs d'anàlisis d'aigua.

El servei inclou pressupost detallat, presa de mostres i anàlisis i informes, amb els preus les de tarifes vigents.
Per tal que l'anàlisi sigui el més fiable possible informeu-vos dels protocols a seguir per recollir la vostra mostra i demaneu hora.
 

Les sol·licituds de comandes que es reben al servei de laboratori, fan referència a la realització d'anàlisis o presa de mostres  d'aigües. A la sol·licitud estan definides aquelles anàlisis per les quals està capacitat el servei de laboratori de FISERSA. En cas de necessitar alguna anàlisi diferent de les definides, l'empresa decidirà si és factible realitzar-les.

Qualsevol anomalia o deficiència observada en les mostres a la seva recepció  als laboratoris de FISERSA així com la impossibilitat d'elaborar alguna anàlisi sol·licitada, serà comunicada de manera immediata al client. En el cas que la incapacitat o el problema tingués lloc un cop acceptada la sol·licitud, el responsable del laboratori informarà el client d'aquesta anomalia.

En  les ofertes, comandes i contractes del servei de laboratori que FISERSA ofereix, s'assegura que:

  • Que hi hagi una revisió dels requisits del contracte pel que fa a la qualitat, cost i termini, perquè es puguin complir.
  • Que qualsevol diferència entre els requisits del contracte, la comanda i l'oferta, siguin analitzats i comunicats al client immediatament.
  • Que si el client no accepta l'oferta presentada i es creu oportú, es realitzaran els canvis necessaris per a presentar-li una nova oferta.

Per sol·licitar un servei d’analítiques als laboratoris, cal que us poseu en contacte via correu electrònic, amb qualsevol de les plantes ETAP@fisersa.cat (aigües potables) o bé EDAR@fisersa.cat (aigües residuals.

Top