L'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA - FISERSA - gestiona de forma directa diferents serveis i i té com a socis l'Ajuntament de Figueres (majoritari); l'Ajuntament de Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Els àmbits d’actuació de l’empresa són la ciutat de Figueres, Vilafant i diversos municipis de l’Alt Empordà.

 

Gestió Integral de l'Aigua (GIA):

 • Captació d'aigua des del pantà de Boadella.

 • Conducció d'aquesta aigua fins a l'Estació de Tractament i Potabilització (ETAP).

 • Posada en xarxa per abastament de les poblacions.

 • Manteniment de les instal·lacions. 

 • Recollida de les aigües "brutes" i tractament des de l'Estació Depuradora (EDAR) per tornar-ho al medi natural.

 • Comercialització i facturació del servei. 

 

Mobilitat Urbana i Transports (MUiT):

 • Servei de transport urbà amb quatre línies (una d'elles amb vehicle elèctric). 

 • Servei de regulació d'estacionaments en superfície (zones blaves i verdes).

 • Servei d'ajut a la circulació, en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Figueres.

 • Servei de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

Enllumenat públic: 

 • Manteniment preventiu i correctiu de l'enllumenat públic exterior municipal de Figueres. 

 • Proposta i realització de renovació i millores de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior de Figueres.

 • Connexions i manteniment de les atraccions de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres.

 

Neteja viària:

 • Escombrat manual i mecànic de la via pública (espais pavimentats).

 • Buidat de papereres.

 • Recollida de trastos i voluminosos de la via pública.

 • Neteja amb aigua a pressió de la via pública i mobiliari urbà.

 • Retirada de vegetació espontània en espais públics pavimentats (voreres i places de paviment dur).

 

Per tal que les àrees de Gestió Integral de l'Aigua, Mobilitat Urbana, Transports, Enllumenat públic i Neteja viària puguin oferir els serveis que tenen encomanats, és necessària una estructura que els doni suport amb les qüestions de caràcter general. És per això que, des de la seu central de l'empresa plurimunicipal, es gestiona, a títol merament informatiu, la comptabilitat i les finances; les assegurances; els recursos humans i laborals; la informàtica; la prevenció de riscos laborals; la qualitat; el medi ambient; la contractació; el servei d'atenció a l'usuari, les relacions ciutadanes i el control intern.

 

Top