Les obres de renovació dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer es donen per acabades

 

Aquesta artèria de la ciutat de Figueres, des de l'avinguda Dalí fins al carrer Sant Antoni, es va sotmetre a treballs de millora dels serveis d'aigua, clavegueram i il·luminació durant el 2022. 

 

FISERSA va donar per finalitzades el passat mes de febrer les obres de renovació i millora dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer, que representen una inversió de 870.202 euros.

Aquest projecte executat ha suposat la reurbanització completa de tot el carrer i una renovació i millora important dels serveis d’aigua, clavegueram i il·luminació.. 

Pel que fa als serveis d’aigua i clavegueram, es va procedir a substituir la canonada de la xarxa d’aigua potable a tota la via, ja que les canonades existents fins ara tenien més de 40 anys i estaven obsoletes. L’obra també va permetre la renovació d’un tram de col·lector de clavegueram entre la Plaça Triangular i el carrer Nou. En aquest punt la xarxa de sanejament antiga presentava problemes estructurals i a banda del col·lector,  també es van renover les escomeses domiciliàries.

A més, amb el projecte també es va instal·lar un col·lector de recollida d’aigües pluvials a tot el carrer, així com noves captacions d’aigua de pluja superficial. Així, s’ha pogut ampliar la xarxa separativa d’aigües pluvials a la ciutat i s’adeqüen els embornals amb el dimensionat ajustat a les necessitats de captació de la pluja superficial.

Un altre àmbit d’actuació ha estat la renovació de l’enllumenat públic amb la instal·lació de noves lluminàries LED de baix consum, amb alt rendiment i llarga durabilitat, que suposaran una nova il·luminació i un estalvi energètic. A més, s'han aprofitat els treballs per a la instal·lació d’una xarxa de telecomunicacions i el soterrament dels creuaments aeris de les xarxes de telefonia, baixa tensió i telecomunicacions.

 

A banda de la modernització de la via en la qüestió dels serveis, les obres del carrers Col·legi i Sant Llàtzer tenen l’objectiu de pacificar el trànsit i la mobilitat, afavorint l’ús de l’espai públic per als vianants. Per això, també s'ha procedit a renovar la pavimentació dels  carrers i places, ampliant voreres, creant cruïlles amb plataforma única i col·locant arbrat i mobiliari urbà. Tot plegat, permet una millora de l’accessibilitat i la seguretat dels vianants en un dels eixos importants de Figueres.

Top