Mesures activades davant els nous escenaris de sequera

 

Estalviem aigua, cada gota compta

 

La situació de sequera severa a Catalunya ha obligat el Govern de la Generalitat a activar noves mesures per garantir l’abastament d’aigua a la població.

S’ha declarat l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica de les unitats d'explotació de 09 embassament de Darnius-Boadella i a la 14 Empordà. Dins d’aquestes unitats hi ha, per exemple, la ciutat de Figueres (Darnius Boadella) i Vilafant (14 Empordà).

RESOLUCIÓ ACC/1548/2023, de 4 de maig, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica i hidrològica en diverses unitats d'explotació. (gencat.cat)

 

Mentrestant es manté l’estat d’excepcionalitat hidrològica decretat a l’aqüífer del Fluvià Muga des del passat 6 de març de 2023. Això afecta una vintena de municipis de l’Alt Empordà, que pertanyen a aquesta darrera unitat, que són: Agullana; Espolla; la Jonquera; l’Armentera; Masarac; Mollet de Peralada; Palau-saverdera; Pau; Pedret i Marzà; Peralada; Sant Climent Sescebes; Sant Miquel de Fluvià; Sant Mori; Sant Pere Pescador; Torroella de Fluvià; Ventalló; Vilabertran; Viladamat; Vilajuïga i Vilamacolum.

 

DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. (gencat.cat)

 

Si teniu dubtes sobre a quina unitat pertany el vostre municipi ho podeu consultar en el següent enllaç:

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

 

EL SEMÀFOR DE LA SEQUERA

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estableix un sistema de cinc semàfors per representar en quin escenari de sequera ens trobem (verd, blau, groc, taronja i vermell)

 

A l’Alt Empordà, actualment, hi ha una situació, el semàfor taronja.

ESTAT D’EXCEPCIONALITAT

    

AQÜÍFER DEL FLUVIÀ MUGA 

EMBASSAMENT DARNIUS BOADELLA

UNITAT 14 EMPORDÀ

 

 Mesures i restriccions de l’estat d’excepcionalitat

 

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).

 

PISCINES - L’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

 • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
 • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.
 • El Pla de Sequera no permet la portada d'aigua amb camions cisterna per a omplir piscines, tal i com detalla el seu article 5.4.2 sobre les limitacions particulars en l'ús de l'aigua.

 

REG - Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

 • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

 

NETEJA de vehicles - L’ús de l’aigua queda limitat a:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible

 

NETEJA de carrers i mobiliari urbà

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
 • Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

FONTS ORNAMENTALS

 • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

 

GRANGES 

 • L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

 

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

ALTRES USOS D’AIGUA

 • Agrícola Reducció al 40%
 • Ramader Reducció al 30%
 • Industrial Reducció al 15%
 • Recreatiu Reducció al 50%

 

CONSELLS PER L’ESTALVI D’AIGUA

Davant d’aquesta situació de reserves baixes per poca pluviometria és molt important, més que mai, fer un ús responsable de l’aigua i promoure’n l’estalvi. L’aigua és un bé cada cop més escàs i cada gota compta.

Us animem a seguir tot un seguit de consells i a complir amb les mesures establertes segons l’estat de sequera decretat en el vostre municipi. D’aquesta manera, evitarem passar a una fase més pròxima a l’emergència, que requeriria mesures més restrictives.

 

     

      

      

     

      

 

 

 

Figueres, 11 de maig de 2023


               

                

Top