L’aigua que bevem és una aigua de primera mà amb un tractament molt acurat  i amb control sanitari estricte que compleix àmpliament la legislació vigent i els estàndards de qualitat internacionals. El control està realitzat pel servei de  laboratori propi, el qual disposa de certificació ISO 9001 des de l’any 1999 (núm. ER-0098/2016), i la consideració per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya  de laboratori de control oficial de salut ambiental i alimentària (núm. LSAA-221-08). 

Top