LABORATORI ETAP

Al laboratori de l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigües Potables) s'elaboren les anàlisis de control de funcionament de l’Estació i també de control de qualitat de l’aigua subministrada a la ciutat de Figueres, assegurant el compliment del Reial Decret 140/2003 de 7 de Febrer.

Els paràmetres que s’hi analitzen són els següents: olor, gust, color, terbolesa, pH, amoni, conductivitat, alumini, ferro, manganès, nitrats, oxidabilitat, clor residual, duresa, temperatura, coliformes totals, escheríchia coli, colònies a 22ºC, enterococs, clostridium perfringens. Aquests paràmetres corresponen a les anàlisis tipus “organolèptic” i  “control” a què es refereix el Reial Decret. La resta de paràmetres se subcontracten a un laboratori extern acreditat.

També s’analitzen l’índex de iode del carbó dels filtres i es fan assajos tipus Jar-test per a determinar les dosis òptimes de reactius per a la potabilització.

 

INFORMACIONS RELACIONADES

Top