S'activen noves mesures davant els nous escenaris de sequera extrema

 

 

La situació actual de sequera ha obligat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a decretar noves mesures que ja han entrat en vigor. S’afegeixen noves restriccions a les que ja hi havia en el consum i els usos de l’aigua a la Unitat 9 Embassament de Darnius-Boadella (passa de la fase d’EXCEPCIONALITAT a la fase d’EMERGÈNCIA). Això afecta una dotzena de municipis entre els quals hi ha la ciutat de Figueres.

La situació d’EMERGÈNCIA ja s’havia decretat anteriorment a la Unitat 3 Aqüifer Fluvià-Muga i, per tant, no canvia la situació. Tampoc varia l’escenari a la Unitat 14 Empordà, corresponent al terme municipal de Vilafant, que es manté en fase d’EXCEPCIONALITAT. 

Les restriccions vigents s'afegeixen a les dels estats anteriors de sequera.

 

El Pla de Sequera és l'eina aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per a gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori de les conques internes (rius que neixen a Catalunya i desemboquen a la Mediterrània). El Pla de Sequera, que està aprovat des del gener de 2020, fa possible que la gestió dels episodis de sequera es puguin fer de manera anticipada i localitzada. Per aquest motiu es divideix el territori de les conques internes en 18 unitats d’explotació, en funció de quines són les fonts d'aigua que s’utilitzen per a garantir les demandes.

El Pla de sequera substitueix l'aprovació i l'aplicació dels decrets de sequera, fent més àgil la presa de decisions i aplicant-les de manera concreta en un determinat àmbit.

A partir del moment en què una unitat d'explotació entra en la situació de prealerta i alerta per sequera (així com en les fases d’excepcionalitat i emergència), s'emet i es publica una Resolució del Director de l'ACA on es detallen les mesures i accions que s'han de dur a terme per a garantir les demandes d'aigua.

La revisió de l'estat de sequera en una determinada unitat d'explotació es fa mensualment i, en cas que hi hagi canvis en els estats de sequera, es publicarà amb caràcter mensual la resolució del director actualitzant la situació fins que la unitat d'explotació afectada torni a la situació de normalitat. Per tant, en cas que la situació de sequera no comporti canvis, seguirà tenint vigència la darrera resolució del director de l'Agència.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=968840

 

 

A QUINA UNITAT PERTANY EL MEU MUNICIPI?

Si teniu dubtes sobre a quina unitat pertany el vostre municipi ho podeu consultar en el següent enllaç:

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

 

 

EL SEMÀFOR DE LA SEQUERA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estableix un sistema de cinc semàfors per representar en quin escenari de sequera ens trobem (verd, blau, groc, taronja i vermell)

 

 

ESTAT D’EMERGÈNCIA

EMBASSAMENT DARNIUS-BOADELLA

AQÜÍFER DEL FLUVIÀ MUGA 

 Mesures i restriccions de l’estat d’emergència

 

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

 • S’estableix un dotació màxima de 200 litres per habitant i dia que pot baixar fins els 160 en cas d’emergència extrema.

 

USOS, LÍMITS I PROHIBICIONS

 • Supressió del reg agrícola (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
 • Queda prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina, excepte les d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.
 • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg).
 • Prohibició de l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes (públics i privats).
 • Prohibició total de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials, piscines d’aigua dolça.
 • Prohibició de netejar qualsevol vehicle excepte en establiments de neteja específics.
 • Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.
 • Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi.

ALTRES USOS D’AIGUA

 • Agrícola Reducció al 80%
 • Ramader Reducció al 50%
 • Industrial Reducció al 25%
 • Recreatiu Reducció al 100%

 

 

ESTAT D’EXCEPCIONALITAT

    

 

UNITAT 14 EMPORDÀ

 

 Mesures i restriccions de l’estat d’excepcionalitat

 

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).

 

PISCINES - L’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

 • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
 • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.
 • El Pla de Sequera no permet la portada d'aigua amb camions cisterna per a omplir piscines, tal i com detalla el seu article 5.4.2 sobre les limitacions particulars en l'ús de l'aigua.

 

REG - Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

 • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

 

NETEJA de vehicles - L’ús de l’aigua queda limitat a:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible

 

NETEJA de carrers i mobiliari urbà

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
 • Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

FONTS ORNAMENTALS

 • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

 

GRANGES 

 • L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

 

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

ALTRES USOS D’AIGUA

 • Agrícola Reducció al 40%
 • Ramader Reducció al 30%
 • Industrial Reducció al 15%
 • Recreatiu Reducció al 50%

 

 

 

 


CONSELLS PER L’ESTALVI D’AIGUA

Davant d’aquesta situació de reserves baixes per poca pluviometria és molt important, més que mai, fer un ús responsable de l’aigua i promoure’n l’estalvi. L’aigua és un bé cada cop més escàs i cada gota compta.

Us animem a seguir tot un seguit de consells i a complir amb les mesures establertes segons l’estat de sequera decretat en el vostre municipi. 

 

     

      

      

     

      

 

 

 

Figueres, setembre del 2023


               

                

Top