Obres de renovació de clavegueram al carrer Clerch i Nicolau i al seu entorn

 

Els treballs han servit  per modernitzar la xarxa d’aigua potable amb l’objectiu de garantir un servei de qualitat

 

FISERSA ha executat les obres de millora dels serveis al carrer Clerch i Nicolau de Figueres. Els treballs van tenir  dos àmbits d’actuació: la renovació de la xarxa de clavegueram, d’una banda, i la modernització de la xarxa d’aigua potable, d’una altra. La inversió va ser de 271.000 euros, IVA inclòs.

 

Pel que fa a la xarxa de sanejament, es va substuir el col·lector de clavegueram de formigó per un de nou, ja que l’antic havia arribat al final de la seva vida útil. També es va aprofitar l'obra per ampliar la xarxa de les aigües pluvials fins als carrers Nou i del Sud.

El nou col·lector està fet amb polietilè HPDE i té un diàmetre exterior de 400 mm. En aquesta actuació a la xarxa de sanejament també s'hi va afegir la renovació dels claveguerons domiciliaris i la substitució dels embornals vells per uns de nous.

 

L’altre àmbit d’actuació va ser el relatiu a la xarxa d’aigua potable. S'havia detectat un envelliment considerable de les canonades dels carrers Clerch i Nicolau i del Sud, que estaven fetes de materials obsolets. Per aquest motiu es va procedir  a renovar les instal·lacions per una nova xarxa de canonades i escomeses de polietilè. Tot plegat garanteix un servei de qualitat, així com els cabals i pressions adequats per als abonats.

 

Figueres, 19 de maig de 2022


Top