Recta final de les obres de renovació de clavegueram al carrer Clerch i Nicolau i al seu entorn

 

Els treballs han servit  per modernitzar la xarxa d’aigua potable amb l’objectiu de garantir un servei de qualitat

 

FISERSA està executant les obres de millora dels serveis al carrer Clerch i Nicolau de Figueres. Els treballs tenen dos àmbits d’actuació: la renovació de la xarxa de clavegueram, d’una banda, i la modernització de la xarxa d’aigua potable, d’una altra. La inversió és de 271.000 euros, IVA inclòs.

 

Pel que fa a la xarxa de sanejament, se substituirà el col·lector de clavegueram de formigó per un de nou, ja que l’antic ha arribat al final de la seva vida útil. També s’aprofitarà per ampliar la xarxa de les aigües pluvials fins als carrers Nou i del Sud.

El nou col·lector està fet amb polietilè HPDE i té un diàmetre exterior de 400 mm. En aquesta actuació a la xarxa de sanejament també s’afegeix la renovació dels claveguerons domiciliaris i la substitució dels embornals vells per uns de nous.

 

L’altre àmbit d’actuació afecta la xarxa d’aigua potable. S’ha detectat un envelliment considerable de les canonades dels carrers Clerch i Nicolau i del Sud, que estan fetes amb materials ara obsolets. És per això que es procedeix a renovar les instal·lacions actuals per una nova xarxa de canonades i escomeses de polietilè. Tot plegat garantirà un servei de qualitat, així com els cabals i pressions adequats per als abonats.

Tot el gruix de l’obra té una durada prevista de 10 setmanes i s’ha projectat en 5 fases.

La primera fase, que s’ha iniciat aquesta setmana, s’allargarà fins a principis de juny i afecta el carrer del Sud. Això també obligarà a tallar la circulació del trànsit rodat d’aquesta via en el tram entre els carrers Méndez Núñez i carrer Migdia.

A mesura que avanci l’obra s’anirà informant de les afectacions en la resta de fases. Els accessos als guals queda garantit. Tot i això, si els treballs o les qüestions de seguretat ho impedissin s’informaria prèviament al veïnat.

 

Figueres, 19 de maig de 2022


Top