Instal·len un col·lector de recollida d’aigües pluvials al carrer Riumors per millorar el drenatge i evitar inundacions

 

FISERSA va finalitzar, el maig del 2022, els treballs de millora de la xarxa de sanejament pluvial al carrer Riumors. En concret, l’actuació es va fer en el tram entre els carrers Rocabertí i Migdia i va consistir en la implantació d’un col·lector de recollida de les aigües pluvials. Amb la nova construcció va ser possible crear una xarxa separativa i l’aigua de la pluja queda recollida en el col·lector nou en comptes d’entrar al sistema de sanejament i provocar possibles sobrecàrregues i problemes de funcionament.

 

La instal·lació compta amb una reixa interceptora d’aigües i diversos embornals, tipus bústia, que faran la funció de la recollida hídrica. Tot plegat ha aconseguit millorar el drenatge del carrer i evitar l’acumulació d’aigua en punts baixos.

 

El cost de l’actuació és de 24.000 euros.

 

Figueres, 13 de maig

Top