Instal·len un col·lector de recollida d’aigües pluvials al carrer Riumors per millorar el drenatge i evitar inundacions

 

FISERSA ha acabat els treballs de millora de la xarxa de sanejament pluvial al carrer Riumors. En concret, l’actuació s'ha fet en el tram entre els carrers Rocabertí i Migdia i ha consistit en la implantació d’un col·lector de recollida de les aigües pluvials. Amb la nova construcció s'ha creat una xarxa separativa i l’aigua de la pluja quedarà recollida en el col·lector nou en comptes d’entrar al sistema de sanejament i provocar possibles sobrecàrregues i problemes de funcionament.

 

La instal·lació compta amb una reixa interceptora d’aigües i diversos embornals, tipus bústia, que faran la funció de la recollida hídrica. Tot plegat millorarà el drenatge del carrer i evitarà l’acumulació d’aigua en punts baixos.

 

El cost de l’actuació és de 24.000 euros.

 

Figueres, 13 de maig

Top