Tecnologia LED a 21 punts de llum del carrer Tapis

 

El carrer Tapis ja té en servei el nou enllumenat en el tram entre els carrers Hortes i Abdó Mundi. L'actuació iniciada per FISERSA la darrera setmana de maig es va donar per acabada el dia 30 i ha consistit a substituir un total de 21 fonts de llum i lluminàries ambientals amb làmpada de sodi per altres de tecnologia LED.

El canvi no només representa modernització de la instal·lació sinó també una reducció del consum energètic al voltant d'un 50%. A més, hi ha una millora de la temperatura de color i el rendiment visual, així com els nivells de protecció a la intempèrie i de seguretat elèctrica.

Pel que fa a consum, l'actuació incorpora el sistema de regulació de flux telecomandat via power line, que permet un estalvi addicional a les hores programades.

La millora de l'enllumenat en aquest punt del carrer Tapis és una solució provisional de cara al futur projecte de reurbanització de la zona, quan el carrer tindrà l'enllumenat definitiu. Tot i això, el material utilitzat ara es podrà fer servir per a altres espais de la ciutat.

 

Figueres, 10 de juny de 2024

Top