Fisersa gestiona el cicle integral de l'aigua des que s'agafa del riu fins que hi torna i des de la planificació fins a l'atenció a l'usuari. Plans directors, definició amb projectes, execució d'obres, planificació i execució de millores, manteniment, control sanitari, gestió de cobrament, liquidacions de taxes...

 

Plànols del cicle integral:

0-CICLE INTEGRAL

1-ABASTAMENT POBLES DE L'ENTORN

2-ESQUEMA GENERAL D'ABASTAMENT EN ALTA

3-PLANTA GENERAL EQUIPAMENT ETAP

4-ESQUEMA ETAP

5-XARXA DISTRIBUCIÓ AGUA

6-XARXA DE CLAVEGUERAM

7-CONQUES DE CLAVEGUERAM

8-PLANTA EDAR ANTIGA-ACTUAL-NOVA

9-ESQUEMA EDAR

10-RESTITUCIÓ AL MEDI

 

 

 

Top