ABASTAMENT A VILAFANT

L’abastament a Vilafant es basa en un sistema en alta, de 4 pous i un dipòsit que alimenta la xarxa de distribució.

Les  instal·lacions en alta estaven en bones condicions, però les de distribució en força mal estat, cosa que comportava un rendiment molt baix – amb moltes pèrdues, desconeixement de les instal·lacions...-

L’Ajuntament de Vilafant va formar part de l'accionariat de FISERSA. A partir de l'1 de gener de 2014 es va signar contracte per portar el servei com a gestió directa a través d'una empresa municipal.

Un cop assegurat el servei - amb millores i connexions al sistema de Figueres-  s’ha treballat amb millorar  el rendiment, en la renovació d'instal·lacions, en  la millora de cobertura d'hidrants, en el coneixement de la xarxa ...

La gestió directa ha resultat el sistema ideal, ja que aplicant només les despeses directes, permet tenir recursos per destinar a aquestes millores.

INFORMACIONS RELACIONADES

Top