ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR)

L'EDAR és la peça clau del sanejament. Treballa conjuntament amb els col·lectors en alta per conduir a un únic punt les aigües residuals per depurar-les i d'aquesta forma poder ésser abocades a la natura. La seva implantació data de l'any 1981. El 1993 es va inaugurar una ampliació per poder recollir totes les aigües generades a Figueres i Vilafant. 

Situada a tocar del barri de la Marca de l'Ham (antic límit de Figueres), aboca les aigües ja tractades al rec del Mal Pas, el qual desemboca a la Riera de Figueres que va cap a la Muga. 

La fragilitat del medi receptor fa necessari un control estricte del procés, amb laboratori propi i un assegurament del funcionament. A més cal tenir en compte que es tracta d'unes instal·lacions industrials amb més de 1.000 cv de potència instal·lats, fet que obliga a realitzar un bon manteniment. 

Per sol·licitud de l'Ajuntament de Figueres, l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) dins el programa PSARU es varen construir col·lectors separats dins la Riera de Figueres i ampliar l'EDAR amb la implantació de l'eliminació de micronutrients. 

El procés és biològic amb fangs activats, amb capacitat per 22.000 m/dia. El control d'abocaments, gestionat des del mateix servei, ens permet treure uns fangs aprofitables per a l'agricultura i una aigua apta per al medi. Disposa també d'un tractament previ dimensionat per 1.800m3/hora. 

El cicle integral de l’aigua és tan important per a nosaltres i per al medi ambient que, fins i tot, disposem d’un programa educatiu per explicar-ho als alumnes de les escoles:

 

Top