CLAVEGUERAM

Fisersa també és responsable del servei del clavegueram a Figueres. Tasca que consisteix en la realització de totes les feines necessàries per garantir la recollida de les aigües residuals urbanes, i també de les aigües pluvials, mitjançant dues xarxes diferenciades.

A Fisersa treballem cada dia pel manteniment i millora de la xarxa de clavegueram. Com ho fem? 

 • Vigilar i comprovar periòdicament el correcte funcionament de les xarxes.
 • Fer neteges i treballs de manteniment de forma regular i programada.
 • Inspeccionar i controlar l’estat de les xarxes amb mitjans robotitzats de TV.
 • Ampliar i millorar el sistema, substituint col·lectors i/o trams de xarxa antics, deteriorats i/o que s’hagin de sobredimensionar.
 • Executar obres d’incorporació de nous trams de xarxa.
 • Reparar desperfectes i/o avaries detectades.
 • Mantenir actualitzada la cartografia.
 • Facilitar assessorament tècnic tant a usuaris com a tècnics, promotors, administradors de comunitats, etc...

​La xarxa de clavegueram en xifres: 

 • 98.775 metres de col·lectors d'aigües residuals.
 • 44.781 metres de col·lectors aigües pluvials.
 • 3.176 metres de canonades d'impulsió.
 • 9.323 metres de col·lectors en alta.
 • 17.589 metres de recs.

 

Elements de la xarxa de clavegueram a Figueres:

 • 3.301 pous de registre.
 • 71 sobreeixidors.
 • 77 punts de desguàs.
 • 7 bombaments.

 

Anualment es realitzen uns 10.000 metres de neteges hidrodinàmiques de xarxa i s'inspeccionen per filmació uns 3.000 metres.

INFORMACIONS RELACIONADES

Top