Laboratori EDAR

Al laboratori de l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) s'elaboren les anàlisis de control de funcionament de l’estació, a més de les anàlisis de control de qualitat de l’aigua depurada, per a comprovar l’adequació a la legislació vigent: Decret 130/2003

 

 

Així doncs en aquest laboratori s’hi realitzen les següents determinacions: Matèria en Suspensió, Sòlids Totals, Sòlids Volàtils, Demanda Química d’Oxigen (DQO), Demanda Bioquímica d’oxigen (DBO5), Nitrogen Kjeldhal, Fòsfor, Matèries Inhibidores, pH, Conductivitat, Terbolesa, de mostres d’aigua i de fangs. També s’analitzen tots aquests paràmetres de mostres de fosses sèptiques que es reben a l’EDAR.

El laboratori de l’EDAR està reconegut per l’ACA com a Establiment Tècnic Auxiliar. 

Top