Reforma i ampliació de la xarxa de sanejament del carrer Avinyonet

 

Es tracta d’una obra per millorar la xarxa de sanejament del carrer Avinyonet en dos punts diferenciats:

  • Tram entre el carrer Dr. Barraquer i Rec Cos de Cavall: Es tracta de substituir el col·lector de residuals existent, que es troba en mal estat i molt deteriorat, fer un pou nou i connectar-lo a la xarxa existent.
  • Tram a tocar el carrer Món Millor: És una actuació més complexa, s’actua a nivell tant de la xarxa de residual com de pluvials, interceptant els col·lectors existents i portant-los fins a la riera Galligans, passant per una parcel·la municipal. Aquesta actuació pretén millorar i sectoritzar l’aportació d’aigües residuals i pluvials a la riera Galligans, així com millorar el drenatge de la cruïlla del carrer Avinyonet amb el carrer Món Millor.  Finalment, en aquest punt es reforma la pavimentació de la cruïlla per millorar la seguretat i accessibilitat dels vianants.

El termini d’execució de les obres és de quinze setmanes, amb un pressupost de 95.331,84 sense IVA.

Les obres es van iniciar el 10 de juliol i es preveu que finalitzin el 30 de setembre.

 

 

Agost de 2023

Top