Noves captacions d'aigua

 

Perforacions a la plaça Lluís Companys per construir un pou

 

A dia d’avui, el sistema d’abastament de Figueres es subministra únicament de l’embassament de Darnius-Boadella. Un sistema que està patint una sequera sense precedents i que aquest any ha deixat les reserves de l'embassament en mínims histórics. Malauradament la tendència de les precipitacions va a la baixa en el nostre clima i és possible que haguem d'afrontar situacions com l'actual força sovint. Aquesta primavera les pluges donen una mica d'alè a les reserves, però la situació de sequera continua amb severitat. Tot aquest context i les previsions fan que sorgeixi la necessitat d’avaluar quins són els recursos alternatius per a subministrar aigua a la ciutat de Figueres.

En aquest sentit, Fisersa ha redactat un estudi d’avaluació dels recursos alternatius per l’abastament de Figueres. Aquest document aporta les dades suficients per poder realitzar una avaluació més acurada de les opcions disponibles, avaluant quines són les possibilitats de recurs alternatiu per fer front a una situació en la que no estigui garantida l’aigua des de l’embassament.

Els treballs han consistit en realitzar una cerca de pous existents sobre terreny, prendre mesures dels nivells actuals de l’aqüífer, comparar resultats amb els coneixements hidrogeològics de la zona, analitzar la qualitat de l’aigua de les captacions existents per determinar la necessitat o no de nous tractaments i a partir d’aquí, realitzar propostes de reutilització de captacions existents o bé de perforació de noves captacions.

D’aquí es determina la proposta de construcció d’un pou a la plaça Lluis Companys, que s’ubicarà a la futura zona verda del PLA PARCIAL URBANÍSTIC "Els Cendrassos Sud" SUD 4. En aquesta zona hi ha coneixement de disponibilitat d’aigua freàtica a uns 2 metres de profunditat. Els estudis geològics existents indiquen que els materials dels estrats profunds són els mateixos que a la zona dels pous Fridasa i Vilatenim, amb una incertesa de quins són els gruixos disponibles en aquest sector.

Per ara s'ha executat la perforació a 112 metres de profunditat dins capa de materials nèogens (argiles, sorres, graves i llims), amb diàmetre de 500 mm i entubat del pou amb una camisa de 300 mm.

A dia d’avui s’està a l’espera de disposar de l’informe definitiu d’aforament que determinarà el règim de funcionament i l’extracció d’aigua disponible. També s’està a l’espera dels resultats de l’analítica de qualitat d’aigua. Un cop es disposi d’aquestes informacions, es farà un replanteig de la situació i es continuarà amb l’execució de les propostes que recull l’estudi.

 

 

Top